Author Archive

Featured

Ý nghĩa ngày tổ chức kỷ niệm ngày thành lập công ty

công ty doanh nghiệp sự kiện Á Châu Event là đơn vị chuyên doanh nghiệp sự kiện mang giỏi đã tạo được uy tín trên thị trường, chuyên phân phối nhà cung cấp đơn vị sự kiện lễ kỷ niệm xây dựng thương hiệu một phương pháp nhiều
Featured

Các cách tổ chức hội nghị chuyên nghiệp

8 tuần sau: Chương trình được đăng Liên kết đến chương trình làm việc của ứng dụng sự kiện trên điện thoại di động của bạn. Những người chưa
Featured

múa nghệ thuật với cho thuê nhóm múa của công ty người mẫu

10 tuần ra: Bán sớm chim.Gửi email, tweet và đăng lên trang Facebook của sự kiện của bạn. Bạn càng có thể đạt được mục tiêu bán vé cuối
Featured

cờ bạc xây dựng kế hoạch tiếp thị sự kiện của bạn

Với các kênh và nội dung trong tay, bạn đã sẵn sàng để tạo kế hoạch tiếp thị sự kiện của mình. Bắt đầu với ngày sự kiện và